Is there a dog in the fog?

/ 14:27
K for Kynologia = cynology, which is the study of matters related to canines or domestic dogs.
The Canine Society in Poland organised dog show last weekend in the Millenium Sports Hall.
Linked to:K for Kynologia

by on 07:19
K for Kynologia = cynology, which is the study of matters related to canines or domestic dogs. The Canine Society in Poland organised dog s...
Airport Bagicz was built between 1935 and 1939. During the World War II, the Luftwaffe had their planes here and carried out the air raids on Poland. From 1945 the airport and adjacent military town Podczele had been owned by the Red Army until 1992. Currently, tourists flights are organized here.
----------
Lotnisko Bagicz zostało wybudowane w latach 1935 - 1939. Podczas II wojny światowej Luftwaffe miało tu swoje samoloty i dokonywało nalotów na Polskę. Od 1945 roku lotnisko i przylegające do niego militarne miasteczko Podczele należało do Armii Czerwonej aż do 1992 roku. Obecnie organizowane są tu loty turystyczne.
Linked to:

Lotnisko Bagicz

by on 08:51
Airport Bagicz was built between 1935 and 1939. During the World War II, the Luftwaffe had their planes here and carried out the air raids ...
I photographed this ship the other day because it looked big. It turned out to be the cruise ship 'Albatros', which was standing in the roadstead. It is 205 metres long and 25 metres wide, a draft of the ship is 7,5 metres. It's such a shame I didn't have time to see it closer.
----------
Sfotografowałam ten statek któregoś dnia, bo wyglądał na duży. Okazał się to być wycieczkowiec 'Albatros', który stał na redzie. Ma 205 metró długości i 25 metrów szerokośi, a zanurzenie to 7,5 metra. Jaka szkoda, że nie miałam czasu go obejrzeć bliżej.
 Linked to:

Albatros

by on 09:33
I photographed this ship the other day because it looked big. It turned out to be the cruise ship 'Albatros', which was standing in ...
I found this lovely bouquet made of garden and meadow flowers at the municipal cemetery. I used helios 44M-4 to take pictures.
----------
Znalazłam ten pięny bukiet, zrobiony z ogrodowych i łąkowych kwiatów na cmentarzu miejskim. Użyłam obiektywu helios 44M-4 do zrobienia zdjęć.
Linked to:Garden and meadow

by on 08:15
I found this lovely bouquet made of garden and meadow flowers at the municipal cemetery. I used helios 44M-4 to take pictures. ---------- ...