Rzeka Parsęta. Widok na budynki ulicy Zygmuntowskiej.

No comments:

Post a Comment