Friday, 30 June 2017

Thursday, 29 June 2017

Step by Step

The centre of the city getting ready for summer step by step. 18th March Park
----------
Krok po kroku, centrum miasta także szykuje się do lata. Park 18 Marca.

26.06.2017
 28.06.2017
26.06.2017
 28.06.2017
28.06.2017
The river Parseta must be clean too.
----------
Rzeka Parsęta musi być też czysta.
Linked to:

Wednesday, 28 June 2017

Y for Yellow

Another hard letter for ABC Wednesday. I found xanthic last week, then I present you... yellow! Bush of forsythia at the Skwer Pionierów (Pioneers' Square), April 2016.
Linked to:

Tuesday, 27 June 2017

Getting ready

In spite of the strong wind Kolobrzeg is getting ready for high season, which starts this Saturday on the Central Beach together with TVN channel. Event called 'Beach Project' entertains locals and tourists for tenth time. Fun will last one week, then 'Beach Project' will move to other seaside town .
----------
Pomino silnego wiatru Kołobrzeg przygotowuje się do sezonu letniego, który rozpoczyna się w tą sobotę na Plaży Centralnej razem ze stacją TVN. Impreza zwana 'Projekt Plaża' będzie zabawiać mieszkańców i turystów po raz dziesiąty. Harce będą trwały tydzień, po czym 'Projekt Plaża' przeniesie się do innego nadmorskiego kurortu.
The pier is renovated after another strong wind (or rather hurricane) Axel.
----------
Molo jest odnawiane po innym silnym wietrze (a raczej huraganie) Axelu.
For the time being the water is too cold for bathing, so people sunbath...
----------
Póki co woda jest za zimna na pływanie, dlatego przybysze zażywają kąpieli słonecznych,
Linked to:

Monday, 26 June 2017

Cleaning

Pre spring-cleaning in Stefan Żeromski Park. Ill trees had to be cut down. February 2016.
----------
Przedwiosenne porządki w Parku im. Stefana Żeromskiego. Chore drzewa musiały zostać wycięte. Luty 2016 r.

Sunday, 25 June 2017

Budzistowo

St John the Baptist church was founded in 1222 by Pomerania princess Miroslawa.  It's the oldest temple in Western Pomerania and the only preserved medieval construction of the Old Town of Kolobrzeg.
I couldn't get inside :( Pictures were taken in September 2013.
----------
Kościół św. Jana Chrzciciela został założony w 1222 r. przez pomorską księżnę Mirosławę. Jest nastarszą świątynią na Pomorzu Zachodnim i jedyną zachowaną średniowieczną strukturą Starego Miasta Kołobrzeg.
Nie mogłąm wejść do środka :( Zdjęcia zostały zrobione we wrześni 2013r .
Linked to:

Saturday, 24 June 2017

Question

I've noticed this lovely smelling tree at Zeromski Park, but I don't know what is it... Anyone? Please...
----------
Zauważyłam te ślicznie pachnące drzewo w Parku Żeromskiego, ale nie wiem co to jest. Ktokolwiek wie? Proszę...

Friday, 23 June 2017

Park B&W

The Gen. Jan Henryk Dąbrowski Park. April 2017.
----------
Park im. gen. Henryka Dąbrowskiego. Kwiecień 2017 r.

Corner

Tenement houses at the corner of Rzeczna St i Narutowicza St. Picture taken in April 2017.
--------
Kamienice na skrzyżowaniu ulic Rzecznej i Narutowicza. Zdjęcie zrobione w kwietniu 2017 r.

Thursday, 22 June 2017

Sol (Sun)

One for gemsweeklyphotochallenge. This week theme: sun. The Drzewny Canal at the backs of Zygmuntowska St, Kolobrzeg. June 2015
----------
Post dla gemsweeklyphotochallenge. W tym tygodniu tematem jest słońce. Kanał Drzewny na tyłach ulicy Zygmuntowskiej, Kołobrzeg. Czerwiec 2015 r.
Linked to:

Wednesday, 21 June 2017

X for Xanthic

A very hard letter for this week's  ABC Wednesday but I found my word :) I love xanthic roses. I found this beautiful bush of roses in the marina.
----------
Bardzo trudna litera w tym tygodniu dla ABC Wednesday, ale znalazłam moje słowo :) Uwielbiam żółte róże. Znalazłam ten piękny krzak róż na terenie kołobrzeskiej mariny.