Monday, 30 April 2018

Monday Random

spring signs...
----------
oznaki wiosny...
a light...
----------
światło
by the canal...
----------
nad kanałem...
spring sky...
----------
wiosenne niebo
kayaking on the river...
----------
kajakowanie na rzece
Mesko Health Resort
----------
Mesko Sanatorium Uzdrowiskowe
Linked to:


Sunday, 29 April 2018

Bukowina

The guesthouse 'Bukowina' is located in the suburb of Kołobrzeg - Podczele, far from the hustle and bustle of the city. It is available for families with children and has many attractions. It has existed since 1995. Previously, there was a cultural center for stationed Russian troops here. At this point, it should be mentioned that Podczele was a military town until 1992, because Soviet troops had been stationed there since that time (from 1945). There is an airport nearby, which, like the estate, was built in 1932 for the Luftwaffe.
In 2001, the Museum of Three Cultures and Three Armies was established in 'Bukowina'.
----------
Pensjonat 'Bukowina' położony jest w oddalonej od zgiełku miasta dzielnicy Kołobrzegu - Podczelu. Jest przyjazdny dla rodzin z dziećmi i posiada wiele atrakcji. Istnieje od 1995 r. Wcześniej był tu dom kultury stacjonujących wojsk rosyjskich. W tym miejscu należy wspomnieć, iż Podczele było do 1992 roku militaranym miasteczkiem, gdyż do tego momentu stacjonowały tu wojska radzieckie (od 1945 r.). Niedaleko jest lotnisko, które tak jak osiedle powstało w 1932 r. dla Luftwaffe.
W 2001 r. w 'Bukowinie' powstało Muzeum Trzech Kultur i Trzech Armii.

Saturday, 28 April 2018

The forest's life

Some of these trees were knocked down by the wind, some of them died out, and others were cut down. It is a natural part of the forest's life.
----------
Niektóre z tych drzew powalił wiatr, niekóre same obumarły, a jeszcze inne zostały wycięte . To naturlna część życia lasu.
Linked to:

Friday, 27 April 2018

The door

Tenement house at 21 Dubois St, Kolobrzeg.
----------
Kamienica przy ulicy Dubois 21, Kołobrzeg.
Linked to:
Thursday, 26 April 2018

Skywatch Friday_20180426

Thundercloud weather on the Baltic Sea. June 2017.
----------
Sztormowa pogoda na Morzu Bałtyckim. Czerwiec 2017 r.
Linked to:

Wednesday, 25 April 2018

P for Parks

Pictures of different parks in Kolobrzeg.
----------
Zdjęcia różnych parków w Kołóbrzegu.

Tuesday, 24 April 2018

Dubois 21

Tenement house at Dubois 21, Kolobrzeg.
----------
Kamienica przy ulicy Dubois 21, Kołobrzeg.
Linked to:

Monday, 23 April 2018

Not that rainy

I've been moaning about the rainy weather lately. It seems I shouldn't have. The river level is getting lower so it couldn't have been that rainy. The islet on the river Parseta is bigger then usual.
----------
Marudziłam ostatnio na deszczową aurę. Wygląda na to, że nie powinnam. Poziom rzeki obniża się, więc nie mogło być tak deszczowo. Mała wysepka na rzece Parsęcie jest większa niż zwykle.
Linked to:

Sunday, 22 April 2018

Trees and moss

Trees covered with moss in Kolobrzeg forest in Podczele.
----------
Drzewa pokryte mchem w Lesie Kołobrzeskim niedaleko Podczelu.
Linked to: