A new fountain on the promenade in night colours. September 2018.
----------
Nowa fontanna na promenadzie w nocnych barwach. Wrzesień, 2018 roku.
Linked to:
Location: Promenada, Kołobrzeg, Polska

Colours of the night

by on 14:20
A new fountain  on the  promenade in night colours. September 2018. ---------- Nowa  fontanna  na  promenadzie  w nocnych barwach. Wrzesi...
...taking pictures...
...edited...
...the autumn has come...
...autumn sunset...
...a morning on the beach...
... cut in half...
...the chapel...

Location: Kołobrzeg, Polska

Monday random

by on 14:01
...taking pictures... ...edited... ...the autumn has come... ...autumn sunset... ...a morning on the beach... ... cut in...
It was a foggy day... And the sea was so calm and 'q'uiet... September 2018.
----------
To był mglisty dzień... A morze było spokojne i ciche... wrzesień 2018 roku.
Linked to:
Location: Ścieżka do Podczela, Sułkowskiego, Kołobrzeg, Polska

My Sunday Photo_20181027

by on 12:24
It was a foggy day... And the sea was so calm and 'q'uiet... September 2018. ---------- To był mglisty dzień... A morze było spoko...
Na Grobli St (The Embankment St), Ekopark Wschodni, September 2018.
It's actually the path leading towards Na Grobli St. ( in Podczele ) and you always can meet here a lot of birds.
----------
Ulica Na Grobli, Ekopark Wschodni, wrzesień 2018 roku.
To właściwie dopiero ścieżka prowadząca do ulicy Na Grobli (w Podczelu ) i zawsze tu można spotkać wiele ptaków.
Linked to:
Location: Ekopark Wschodni, Kołobrzeg, Polska

Interesting street

by on 22:05
Na Grobli St  (The Embankment St), Ekopark Wschodni, September 2018. It's actually the path leading towards Na Grobli St. ( in Podczele...
...
Linked to:
Location: Molo, Kołobrzeg, Polska
We've had awful wind for past few days ( but who doesn't? ).  I haven't got a chance to take pictures yet, that's why I search my archive and I show you pictures from last year ( also end of October ). It was hurricane Gregory.
----------
Mamy okropny wiatr od kilku dni ( bo kto nie ma? ). Nie miałam jeszcze okazji zrobić zdjęć, więc przeszukałam archiwum i pokazuję Wam zdjęcia z zeszłego roku (także koniec października ). To był huragan Grzegorz.
Linked to:

Location: Molo, Kołobrzeg, Polska

Skywatch Friday_20181026

by on 11:23
We've had awful wind for past few days ( but who doesn't? ).  I haven't got a chance to take pictures yet, that's why I sear...
I don't know the species of this tree, but every autumn I like looking at it. 18th March Park, Kolobrzeg, October 2018.
----------
Nie znam gatunku tego drzewa, ale każdej jesieni lubię na nie patrzeć. Park 18 Marca, Kołobrzeg, październik 2018 roku.
Linked to:
Location: Plac 18 Marca, 87-100 Kołobrzeg, Polska

Mysterious tree

by on 21:22
I don't know the species of this tree, but every autumn I like looking at it.  18th March Park , Kolobrzeg, October 2018. ---------- N...
Location: park Generała Jana Henryka Dąbrowskiego, Kołobrzeg, Polska

P for Park

by on 09:54
Jan Dąbrowski Park   in October 2018. Linked to: ABC Wednesday Wordless Wednesday Image-In-Ing Pictorial Tuesday
The most beloved treasure of our city. The Baltic Sea. October 2018.
Linked to:

Stay calm and relax

by on 09:54
The most beloved treasure of our city. The Baltic Sea. October 2018. Linked to: Tuesday's Treasures Our World Tuesday Bl...
Early autumn in Jan Dąbrowski Park..
----------
Wczesna jesień w Parku Dąbrowskiego.
Linked to:

Wczesna jesień

by on 22:52
Early autumn in  Jan Dąbrowski Park . . ---------- Wczesna jesień w  Parku Dąbrowskiego . Linked to: My Sunday Best Rub...