Pirate Train

/ 13:14
The Pirate train came to Kołobrzeg, as he does every year, on the occasion of Children's Day. It is a tourist train that travels along  the Poznań - Kołobrzeg route. The cars are pulled by a historic steam locomotive from the Wolsztyn Roundhouse. 'Pirat' is an Ol49 locomotive, built in 1954 at F. Dzierżyński Locomotives Factory in Chrzanów.
----------
Pociąg 'Pirat' przyjechał do Kołobrzegu, jak co roku, z okazji Dnia Dziecka. Jest to pociąg turystyczny, który pokonuje trasę Poznań - Kołobrzeg. Skład jest prowadzony przez zabytkowy parowóz z wolsztyńskiej parowozowni. 'Pirat' to parowóz typu Ol49, zbudowany w 1954 r. w Fabryce Lokomotyw im. F. Dzierżyńskiego w Chrzanowie.
Linked to:
Tuesday's Treasures
bethere2day
Ruby Tuesday Too
Pictorial Tuesday

The Pirate train came to Kołobrzeg, as he does every year, on the occasion of Children's Day. It is a tourist train that travels along  the Poznań - Kołobrzeg route. The cars are pulled by a historic steam locomotive from the Wolsztyn Roundhouse. 'Pirat' is an Ol49 locomotive, built in 1954 at F. Dzierżyński Locomotives Factory in Chrzanów.
----------
Pociąg 'Pirat' przyjechał do Kołobrzegu, jak co roku, z okazji Dnia Dziecka. Jest to pociąg turystyczny, który pokonuje trasę Poznań - Kołobrzeg. Skład jest prowadzony przez zabytkowy parowóz z wolsztyńskiej parowozowni. 'Pirat' to parowóz typu Ol49, zbudowany w 1954 r. w Fabryce Lokomotyw im. F. Dzierżyńskiego w Chrzanowie.
Linked to:
Tuesday's Treasures
bethere2day
Ruby Tuesday Too
Pictorial Tuesday

Continue Reading
Name of the wind was Gregory and he visited us in October 2017.
----------
Imię wiatru brzmiało Grzegorz i odwiedził nas on w październiku 2017 roku.
Linked to:
My Sunday Best
Random-osity
Blue Monday
Through My Lens

Name of the wind

by on 10:44
Name of the wind was Gregory and he visited us in October 2017. ---------- Imię wiatru brzmiało Grzegorz i odwiedził nas on w październiku...
In tribute to the Poles murdered in Nazi German concentration camps. The Alley of Remembrance at the municipal cemetery
----------
W Hołdzie Pamięci Polakom Zamordowanym w Nazistowskich Niemieckich Obozach Koncentracyjnych. Aleja Pamięci na cmentarzu miejskim.
Linked to:The Alley of Remembrance

by on 21:50
In tribute to the Poles murdered in Nazi German concentration camps. The Alley of Remembrance at the  municipal cemetery ---------- W Hołd...
So I found these little critters in the garden...
----------
No więc znalazłam te małe stworzonka w ogrodzie...
Linked to:

Little critters

by on 13:44
So I found these little critters in the garden... ---------- No więc znalazłam te małe stworzonka w ogrodzie... Linked to: Satur...
It's was dark afternoon. Rain and wind created that atmosphere. At least we saw the rainbow.
----------
To było ciemne popołudnie. Deszcz i wiatr wytwaorzyły taką atmosferę, ale przynajmniej zobaczyliśmy tęczę.
Linked to:

Dark afternoon

by on 12:57
It's was dark afternoon. Rain and wind created that atmosphere. At least we saw the rainbow. ---------- To było ciemne popołudnie. Des...