Saturday, 1 April 2017

Sun Reflection

Sun reflecting off water at Drzewny Canal.
----------
Słońce odbijające się wodzie na Kanale Drzewnym​.
Linked to:

18 comments: